card

Splasher

Splasher нь гидравлик даралтаар сорох үйлдэлтэй цэвэрлэгч юм. Усан бассейны ханын гадаргүй дээр наалдсан бохирдолыг вакум орчин үүсгэн сордог ба эргэлтийн системд өгөн фильтерээр шүүдэг. Энэ систем нь хана, шал зэргийг цэвэрлэх ба бага зэрэг налуутай шалыг ч цэвэрлэгдэг. Цэвэрлэх талбай: шал ба хана. Усан бассейн шалны төрөл: хавтгай эсвэл зөөлөн налуу. Усан сангийн хэмжээ: 9м хүртэл урттай. Шүүлтүүрийн насос шаардлагатай хамгийн бага даралт: 1/2 кПа . Холбогдох хоолойн урт : 9,6м хоолой.

 

Mamba нь гидравлик даралтаар сорох үйлдэлтэй цэвэрлэгч юм. Усан бассейны ханын гадаргүй дээр наалдсан бохирдолыг вакум орчин үүсгэн сордог ба эргэлтийн системд өгөн фильтерээр шүүдэг. Урьдчилан хог шүүгчтэй. Энэ систем нь хана, шал зэргийг цэвэрлэх ба бага зэрэг налуутай шалыг ч цэвэрлэгдэг. Цэвэрлэх талбай: шал ба хана. Усан бассейн шалны төрөл: хавтгай эсвэл зөөлөн налуу. Усан сангийн хэмжээ: 9м хүртэл урттай. Шүүлтүүрийн насос шаардлагатай хамгийн бага даралт: 1/2 кПа . Холбогдох хоолойн урт : 12х80 см-ийн хоолойн хэсэг, урсгалын зохицуулагч