card
story-image

STRUCTURAL VANISHING EDGE

Хязгааргүй усан сангийн шийдэл

Зөөлөн налуу дээрх бүтцийн керамик хавтан

Хүрхрээ доорхи шугам руу нөлөөлнө