card
story-image

CERAMIC 1/2/3

Дээд хавтангийн өөр өөр тоо 1,2 ба 3

Нэмэлт хавтангууд нь бэлтгэлийн явцад илүү их давлагааг шингээж хамгийн багаар буцаж давалгаалдаг

Спортын төв / тэмцээний усан санд ихэвчлэн ашиглагддаг

                          CERAMIC 1

                         CERAMIC 2

                       CERAMIC 3