card

Ривэр клуб

Олон нийтийн бассейн, хүүхдийн бассейн болон халуун, хүйтэн жакузины усыг боловсруулан цэвэршүүлэх системүүдийн угсралт, суурилуулалт хийн хүлээлгэн өгөв.