card

Нөөцийн сав


Бүтээгдэхүүний давуу талууд

Эрүүл ахуйн шаардлагыг дээд зэргээр хангасан
ISO9001, ISO14001 гэрчилгээтэй
Гадна гэрлээс тусгаарласан учир бактери үржих нөхцөл бүрэлдэхгүй
Мөн панель нь зэвэрч исэлдэхгүй
Олон төрлийн хэмжээ багтаамжтайгаар хийх боломжтой
Холболтуудыг зэвэрдэггүй гангаар хийдэг