card

EMBASSY TOWER

Бодь Группын захиалгаар олон нийтийн бассейны усыг боловсруулан цэвэршүүлэх цогц системийн нийлүүлэлт, угсралт суурилуулалтын төслийг гүйцэтгэв.