card

Ривер Гарден

Хувийн бассейн болон халуун, хүйтэн жакузины усыг боловсруулан цэвэршүүлэх системүүдийн угсралт, суурилуулалт хийн хүлээлгэн өгөв.