card

Дотоод хэргийн их сургууль

Дотоод Хэргийн Их Сургуульд олон нийтийн болон шумбалтын бассейны угсралт суурилуулалтын төслийг гүйцэтгэв.